4 days trip in Monkey Mia - 14/03/2005/


Le pinnacles desert, tres impressionnant