4 days trip in Monkey Mia -


Le pinnacles desert, tres impressionnant